Welkom bij Stichting Hugo de Groot

 * Op dit moment wordt onze website verder ontwikkeld *

Onbelemmerde rechtstoegang en rechtsgelijkheid voor iedereen.

Een zichzelf respecterende democratie heeft de plicht haar burgers vrij toegang te verlenen tot het recht. Ongeacht financiële draagkracht. Ongeacht levensbeschouwing of politieke kleur. Ongeacht afkomst en achtergrond.

Daarnaast is rechtsgelijkheid fundamenteel. Er moet rekening worden gehouden met de kwetsbare positie van burgers in de machtsverhouding met de overheid.

Hoe houden wij rechtstoegang betaalbaar? Zowel voor de burger als voor de overheid? Hoe kunnen we advocaten redelijk vergoeden zodat er voldoende juridische bijstand is voor rechtzoekenden? Hoe kunnen we rechtsgelijkheid bevorderen en monitoren?

Met deze vragen houdt Stichting Hugo de Groot zich bezig. Door middel van (wetenschappelijk) onderzoek, door het bundelen van kennis en door het bieden van procesoplossingen.

Om dit mogelijk te maken leunt Stichting Hugo de Groot op maatschappelijke ondersteuning in de breedste zin, waaronder vrijwilligers uit het juridische, educatieve en bestuurlijke veld. Zij legt uitgebreid en publiekelijk verantwoording af over haar inspanningen en de hiervoor benodigde financiën.

Stichting Hugo de Groot verbindt ketenpartners waardoor synergie ontstaat. Een schakel tussen wetenschap, maatschappij en overheid.

Missie

Onze missie is onbelemmerde rechtstoegang en rechtsgelijkheid voor een ieder. Stichting Hugo de Groot verzamelt en verspreidt kennis en vertaalt dit naar praktische toepassingen, innovatie en beleid. De onderbouwing vindt plaats in de verbinding tussen wetenschap, praktijk en ervaring. Zodat een ieder hier lering uit kan trekken en misstanden worden tegengegaan.

Visie

Stichting Hugo de Groot vormt een schakel tussen wetenschap, maatschappij en overheid. Is toegankelijk en aanspreekbaar voor alle ketenpartners over rechtsgelijkheid en rechtstoegang. Stichting Hugo de Groot zal haar aandacht richten op grootschalige misstanden in onze rechtsstaat en per aandachtsgebied kenniscentra inrichten.

Actuele aandachtsgebieden

KINDEROPVANGTOESLAGENAFFAIRE (kot)

STOP Ongekend Onrecht is het informatiepunt over misstanden in de kinderopvangtoeslag voor gedupeerden. 

Voor advocaten wordt een apart kenniscentrum ingericht.

FRAUDE SIGNALERINGSVOORZIENING (FSV)

Stop FSV is het informatiepunt voor gedupeerden van de zwarte lijst van de Belastingdienst.

Voor advocaten wordt een apart kenniscentrum ingericht.

HERSTELTEAM UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN (UHP)

Stop UHP wordt het informatiepunt over uithuisplaatsingen, gericht op herstel voor kinderen en ouders. 

Voor advocaten wordt een apart kenniscentrum ingericht.

uitkeringen UWV en gemeente

Momenteel wordt een informatiepunt ontwikkeld over misstanden bij het UWV en gemeenten.

Voor advocaten wordt een apart kenniscentrum ingericht.